FC Spartak Trnava - LOGO


PREHLIADKA

Stadium Tour

MaxiTicket
(placeholder)


PREHLIADKA ŠTADIÓNA ANTONA MALATINSKÉHO - CITY ARENA TRNAVAŠiroká verejnosť sa vďaka prehliadke dostane na miesta, kam je bežne prístup zakázaný. Nazrú do odpočívarne hráčov, kabíny, masérskej miestnosti, kaplnky, šatne Spartaka, kde sa môžu posadiť a odfotiť na mieste niektorého z hráčov andelov. Samozrejmosťou sú priestory VIP, biznis, press centra, ale i miestnosť, kde sú pozápasové tlačové konferencie a ďalšie.


Okrem Siene slávy prehliadka neobsahuje vstup do sky boxov a šatne slovenskej reprezentácie.Skupiny:

Dospelý – 2 €

Deti a študenti do 18 rokov, ZŤP a dôchodcovia nad 62 rokov – 1 €

Deti do 6 rokov – 0 €

Sprievodné osoby majú vstup zdarma (maximálne 2 osoby)

Maximálny počet 25 osôb

Dĺžka prehliadky – 1 až 1,5 hodiny

Trnavské základné školy majú vstup zdarma

V cene nie je zahrnutá prehliadka Siene slávy (vo výstavbe)

Termíny prehliadok – (organizované skupiny) pondelok až piatok na základe objednávky 7 dní vopred!Jednotlivci:

Pevný termín prehliadky každý štvrtok o 16.00 hod

Potrebná objednávka mailom alebo po telefóne

Minimálne 10 ľudí, deň pred prehliadkou budeme každého záujemca informovať, či je počet naplnený alebo prehliadka zrušenáŠpeciálne ponuky:

100 € jednorazový poplatok za foto svadby

50 € jednorazový poplatok za akékoľvek iné foto (narodeniny, oslavy...)

Foto v rámci prehliadky, samozrejme, všade, grátisOBJEDNÁVKY:

Peter Žember - zember@spartak.sk  / +421 33 59 22 935

Lukáš Grinaj - grinaj@spartak.sk / +421 033 59 22 936


TOUR OF THE ANTON MALATINSKÝ STADIUM - CITY ARENA TRNAVAThe general public will get to the places where access is normally prohibited. They will have a look into relax room of the players, the cabin, the massage room, the chapels, the Spartak dressing room, where they can sit and take a picture on the place of some of the Angel player. Of course there will be also VIP area, business area, press center, but also press conference room and more.


Besides Hall of Fame, the tour does not include entrance to the sky boxes and the dressing room of the Slovak national team.Groups:

Adults – 2 €

Kids & Students below age 18 years, disabled & seniors over 62 years of age – 1 €

Kids until age of 6 – 0 €

Accompanying persons have free access (maximum 2 persons)

Maximum number of people 25

Length of the tour – 1 to 1,5 hour

Elementary / Primary schools have free entry

Hall of fame is not included (under construction)

Tour dated – (organized groups) Mon to Fri with min. 7 days booking in advance!Individuals:

Fixed tour day every Thursday at 16.00 h

Required booking by mail or phone

At least 10 persons, day before we will inform everybody if there is enough people booked or if tour is canceledSpecial offers:

100 € one time fee for Weddings photo shoot

50 € one time fee for any other photo shoot (birthday, celebrations...)

Photographing during tour is free of chargeBOOKING:

Peter Žember - zember@spartak.sk  / +421 33 59 22 935

Lukáš Grinaj - grinaj@spartak.sk / +421 033 59 22 936